Dret Bancari

Fem que et retornin el que mai t’haurien d’haver cobrat

Tipus de tancament IRPH, Comissió per impagaments, Interessos de demora, clàusules terra, targetes revolving, interessos per demora, interessos abusius…

Precedents

Des de l’any 2013, amb la primera Sentència del Tribunal Suprem relacionada amb la “clàusula terra” o la Sentència del TJUE del 14/03/2013 en el “cas Aziz”, les reclamacions relacionades amb les clàusules i pràctiques abusives contingudes en contractes de tot tipus de productes bancaris han adquirit una enorme dimensió, obrint la possibilitat que totes aquelles persones QUE TINGUIN LA CONDICIO LLEGAL DE CONSUMIDOR i que hagin patit aquestes clàusules o pràctiques abusives puguin recuperar els diners i els drets dels quals han estat privades.

Des del nostre despatx, hem assessorat centenars de CONSUMIDORS perquè puguin recuperar el que és seu, amb una taxa d’èxit propera al 100%, i amb una política molt clara… NOMÉS COBREM SI EL CLIENT COBRA. Sense avançaments i sense sorpreses.

Hipoteques

Durant els anys previs a la crisi econòmica del 2008, però també després, fins a l’any 2019, la pràctica totalitat de les hipoteques signades a Espanya contenien una o més clàusules abusives que havien provocat, o podien donar lloc a que els consumidors acabessin pagant molt més diners dels que deurien per aquests préstecs. Les clàusules abusives més freqüents que conté una hipoteca, encara que no les úniques, són:

Podeu veure mes informació sobre cada una d’elles clicant sobre el seu nom. Si creu que té alguna d’aquestes clàusules a la seva hipoteca, o si senzillament no ho té clar i vol sortir de dubtes, contacti amb nosaltres, i revisarem la seva hipoteca sense cap compromís. Primera consulta gratuïta.

Porta’ns la teva hipoteca, l’estudiarem sense compromís

Targetes revolving

Una targeta revolving és un tipus de targeta de crèdit que permet fer compres i ajornar el pagament de les mateixes, a canvi d’una taxa d’interès molt elevada. La característica principal de les targetes revolving és que permeten als consumidors pagar només una part mínima del seu saldo pendent cada mes, la qual cosa fa que la resta del saldo es transfereixi al següent període i s’acumulin interessos sobre el deute pendent.

A continuació, explicarem per què aquestes targetes són perilloses per als consumidors:

Tots aquests factors provoquen que molts consumidors es trobin atrapats durant interminables anys pagant el deute contraït per l’ús d’una d’aquestes targetes, i que la disposició d’un import de 1000€ pugui donar lloc, després de l’aplicació de les altes taxes d’interès, a que el total retornat sigui d’fins al 150% de l’import disposat.

Si estàs atrapat amb una revolving, visita’ns

Préstecs personals

Com passa amb les targetes revolving, els préstecs personals destinats al consum, com ara la compra d’un vehicle, poden presentar INTERESSOS ABUSIUS PER USURARIS, establint un tipus d’interès substancialment superior al tipus mitjà d’interès en la data de la contractació.

Com a criteri per determinar el caràcter usurià, podem recórrer a la comparació de la diferència entre el tipus d’interès aplicat pel préstec i el tipus mitjà d’interès d’aquest tipus de préstec a la data de la contractació, segons les estadístiques publicades pel BANC D’ESPANYA.

En cas que la comparativa generi diferències substancials, superiors a 6 punts, podríem estar davant d’un préstec amb interès abusiu per USURARI, la qual cosa donaria lloc a que només subsistiria l’obligació de retornar el capital prestat, SENSE INTERESSOS, i que, a més a més, els diners pagats en concepte d’interessos fossin restituïts al consumidor.

VOLS SABER SI EL TEU PRÉSTEC TÉ INTERESSOS USURARIS?

CONTACTA AMB NOSALTRES! PRIMERA CONSULTA GRATUÏTA

Skip to content