Accidents de trànsit

I responsabilitat civil

I DESPRÉS DE L’ACCIDENT QUÈ?

Moltes de les persones que han estat víctimes d’un accident de circulació desconeixen que tenen dret a percebre una indemnització, amb l’objectiu de veure resarcits tots els perjudicis (físics, materials, morals, lucre cessant…) que aquest sinistre els hagi generat, per això, resulta fonamental contactar amb els professionals que millor els puguin assessorar. A DAVID VICENTE ADVOCATS hem acumulat 20 anys d’experiència en la matèria, després de gestionar amb èxit centenars de reclamacions.

No quedi amb el dubte

Si un altre vehicle ha xocat contra vostè, si ha estat víctima d’un atropellament, com a vianant o ciclista, si ha resultat lesionat quan viatjava com a ocupant en un vehicle particular o de transport públic, sigui quina sigui la magnitud dels danys de tot tipus que pugui haver patit, SAPIGA QUE POT TENIR DRET A REBRE UNA INDEMNITZACIÓ PER AQUESTS PERJUDICIS. A DAVID VICENTE ADVOCATS coneixem els seus drets i treballarem perquè vostè rebi la compensació que es mereix.

Una reacció ràpida és fonamental

Solucionar un problema acostuma a ser molt més senzill com abans reaccionem, i en el cas d’un accident de circulació succeeix exactament el mateix. L’experiència de DAVID VICENTE ADVOCATS en la matèria ens permet actuar, sempre i en tot moment, de forma ràpida i eficient, sense molèsties per A VOSTÈ i amb l’únic objectiu d’aconseguir la seva plena satisfacció.

Contacti amb els professionals més qualificats

A DAVID VICENTE ADVOCATS, des de la primera trucada, el guiarem a través de tots els passos, el mantindrem puntualment informat i el posarem en contacte amb tots els mitjans i professionals que necessiti per aconseguir la seva màxima satisfacció. DAVID VICENTE ADVOCATS posa a la seva disposició tots els professionals que poden intervenir en aquest tipus de reclamacions (advocats, procuradors, metges, perits…) perquè VOSTÈ no hagi de preocupar-se de RES.

Honoraris

LES DESPESES I HONORARIS NO SERAN UN PROBLEMA.

W

Primera consulta gratuïta

W

Estudi de viabilitat gratuït

Si decideix VOSTÈ confiar-nos la seva reclamació, NOMÉS COBRAREM SI VOSTÈ COBRA. SENSE AVANÇAMENTS. SENSE SORPRESSES. Els nostres honoraris vindran determinats per UN PERCENTATGE DE LA INDEMNITZACIÓ TOTAL QUE VOSTÈ PERCEBI, i això s’acordarà amb caràcter previ.

ADEMÉS, EN MOLTES OCASIONS ELS NOSTRES SERVEIS NO TINDRAN CAP COST PER A VOSTÈ. A continuació li expliquem com:

Gairebé amb tota seguretat, la seva assegurança de cotxe o de llar contenen la denominada com a garantia de defensa jurídica o de reclamació de danys, que en la majoria dels casos li permet triar l’advocat que el representarà o que defensarà els seus drets en cas de haver de fer algun tipus de reclamacions, com les derivades d’un accident de circulació.

Gràcies a aquesta cobertura, serà la seva companyia d’assegurances la que, en la major part de les ocasions, acabarà assumint l’import total dels nostres honoraris.

W

En el cas que aquesta garantia tingui un límit màxim per pagar les despeses de l’advocat que vostè lliurement triï, i l’import dels nostres honoraris es trobi per sota d’aquest límit, ELS NOSTRES SERVEIS NO TINDRAN CAP COST PER A VOSTÈ, sent aquest l’escenari que es presenta de forma més habitual.

W

Si els nostres honoraris estiguessin per sobre d’aquest límit, el cost per a VOSTÈ només serà la diferència entre l’import total dels honoraris de DAVID VICENTE ADVOCATS i el límit fixat per la seva pòlissa.

La millor opció per a la seva tranquil·litat

Per la nostra experiència i professionalitat, DAVID VICENTE ADVOCATS ÉS LA MILLOR OPCIÓ PER DONAR RESPOSTA A AQUEST TIPUS DE SITUACIONS.

NO HO DUBTI, si ha patit un accident de circulació, posi’s en contacte amb nosaltres.

Skip to content