Quan el client va sol·licitar a l’entitat la documentació del crèdit, l’entitat respongué amb un contracte no original amb TAES desproporcionades. Arribant a despeses de finançament fins al 85,98%


Segons l’informe pericial es conclou que el TAE d’aquest contracte es variable, i s’intueix que al contracte inicial no s’estava oferint suficient informació al respecte.

Quan el client va sol·licitar la documentació, l’entitat va respondre amb un contracte, que no era l’original del préstec, ja que datava del 2022 mentre que l’original creuen que es del 2007, moment en que va signar la hipoteca.

Mes informació a la font original de la notícia

Skip to content